Zajišťuji korektury indonéských textů rodilým mluvčím.