Archives for Jazyk

Dvě srdce na silnici

Srdíčko a dvojka na silnici? Že by enigmatický nápis upozorňoval řidiče na počet obětí, která si tato silnice doposud vyžádala? Stačí v Indonésii strávit jen pár týdnů, abyste význam zašifrovaného vzkazu pochopili. Slovy hati-hati zde totiž končí téměř každá konverzace, loučí se ...

Jeď slow

Pro většinu Indonésanů sice znalost cizích jazyků začíná a končí frází Hello Mister pokřikovanou na každého cizince bez ohledu na pohlaví, přesto ale v jedné ze zapadlých vesnic nabádá řidiče k pomalé jízdě nápis v angličtině. Nevím, jestli by stejná ...

Pomalu, pánové

Indonéští veřejní činitelé  nemusí příliš řešit, zda je jejich jazyk politicky korektní: osobní zájmena třetí osoby dia, ia a beliaunerozlišují na rozdíl od angličtiny pohlaví dané osoby. Diskriminace či různé předsudky se však mohou projevit i jinak. Tento nápis například doslova nabádá: „Pomalu, mladý ...

První květ voňavé literatury

Minulý rok bych pro indonéskou překladovou literaturu nebývale úrodný. Nejdříve orientalista Jaroslav Olša představil moderní indonéskou prózu v antologii Tygr! Tygr!, děti se seznámily s pohádkami a legendami Indonésie v knize Smaragdové ostrovy od Marie Rivai, na sklonku roku pak ...