Pro většinu Indonésanů sice znalost cizích jazyků začíná a končí frází Hello Mister pokřikovanou na každého cizince bez ohledu na pohlaví, přesto ale v jedné ze zapadlých vesnic nabádá řidiče k pomalé jízdě nápis v angličtině. Nevím, jestli by stejná slova napsaná na silnici v indonéštině měla nějaký efekt, tento pro mnoho lidí nesrozumitelný shluk písmen ale každopádně žádný vliv na rychlost projíždějících aut neměl.

Facebook Twitter Email