Vyučuju indonéštinu na všech stupních pokročilosti, od úplných začátečníků až po pokročilé studenty, kteří chtějí poznat Indonésii a její jazyk do hloubky. Učím soukromě nebo na jazykových školách, kromě toho je možné se také domluvit na online lekcích. K výuce indonéštiny používám osvědčené materiály, včetně australských, amerických a indonéských jazykových učebnic, článků a nahrávek.

Výuka indonéštiny s rodilým mluvčím

Indonéštinu se můžete učit také s rodilým mluvčím, který má bohaté zkušenosti s výukou českých studentů. Průvodním jazykem je angličtina a částečně čeština, nejlepší a nejrychlejší metodou, jak si osvojit jazyk, je ale výuka založená pouze na indonéštině. Nebojte se skočit do indonéštiny po hlavě! Odměnou vám bude přímá interakce s rodilým mluvčím, při které se nenaučíte pouze jazyk, ale také zvyky národa vzdáleného od nás tisíce kilometrů. Budete mít jedinečnou možnost připravit se na svou cestu do Indonésie po všech stránkách.

Kombinovaná výuka indonéštiny

Kombinovaná výuka indonéštiny sestává z hodin zaměřených na výuku a procvičování gramatiky a specifických jazykových jevů s českou odbornicí na indonéštinu a konverzačních hodin s rodilým mluvčím. Tento typ výuky je vhodný pro studenty začátečníky, kteří si netroufají na výuku pouze s rodilým mluvčím. V obou typech hodin je kladen důraz na poznávání indonéských kulturních specifik tak, aby byl student připraven na návštěvu Indonésie nejenom po jazykové, ale také kulturní stránce.

Výuka angličtiny

Kromě indonéštiny nabízím také výuku anglického jazyka. Studovala jsem rok ve Velké Británii, na vysoké škole jsem jako jeden ze studijních oborů absolvovala anglistiku a amerikanistiku, angličtinu všech úrovní jsem učila na jazykové škole, gymnáziu, obchodní akademii i univerzitě. Mám zkušenosti s výukou angličtiny také v zahraničí.