Suara Indonesia Dance

Na samém závěru svého evropského turné představí tanečníci z indonéské skupiny Suara Indonesia Dance Group svou originální směs energického tance, rytmické hry na tělo a podmanivého zpěvu české veřejnosti a profesionálům z oboru. Do České republiky zavítá skupina ve dnech 23.- 30. září tohoto roku. 

Skupina ale není známá pouze díky svým úchvatným tanečním vystoupením, ale také díky jedinečným tanečním workshopům, které zábavnou a poutavou formou přibližují indonéské tance a kulturu všem věkovým skupinám od dětí až po dospělé. Doposud skupina působila především v Austrálii, Novém Zélandu a Indonésii, letos se poprvé podělí o svou vášeň pro tanec a indonéskou kulturu s obyvateli Starého kontinentu. České školy tak mají jedinečnou možnost nabídnout svým studentům zábavně-naučný program, který je obohatí o nové znalosti a dovednosti, poskytne jim příležitost komunikovat v cizím jazyce a přispěje k rozvíjení hodnot jako je tolerance a respekt k cizím kulturám.

Vedoucí souboru, tanečnice indonésko-irského původu Alfira O´Sullivan a charizmatický tanečník z Acehu Murtala, se řadu let věnovali studiu tance v indonéských školách a souborech. Své znalosti tradičních tanců využívají pro vytváření moderních choreografií i terapeutických programů pro oběti přírodních katastrof a válečných konfliktů. Oba tanečníci například vedli teraupetické umělecké programy v provincii Aceh na severní Sumatře, které pomáhaly překonat trauma obětem ničivé vlny tsunami a třicetiletého konfliktu.

Vystoupení a workshopy Suara Indonesia Dance Group jsou vyjádřením radosti z pohybu a kreativity založené na úctě ke tradicím. Připravte se na velkolepou cestu, během níž s vámi bude tato talentovaná skupina sdílet svůj příběh tance, tradic a radosti!

suara indonesia dance workshop

Workshopy pro školy

Taneční workshopy jsou určeny pro žáky a studenty ze všech věkových skupin i typů škol, širokou veřejnost, tanečníky i pedagogy. Účastníci seminářů se s tanečníky vydají na zábavně-naučnou cestu po indonéském souostroví, během níž získají nejenom nové dovednosti, ale také znalosti o indonéské geografii, lidech a kultuře.

Workshopy pro žáky a studenty sestávají ze dvou částí. V první části uvidí studenti ukázky několika indonéských tanců včetně Ratoh Duek z Acehu, Randai ze Západní Sumatry (tradiční divadlo, při kterém se jako doprovodný nástroj používají široké kalhoty), Tari Melayu z Riau, Tari Bajidor Kahot ze Západní Jávy, Tari Betawi z Jakarty, současnou choreografii Tari Kreasi Baru z Jávy a tanec s maskou Tari Topeng.

Ve druhé části programu se studenti naučí tance Ratoh Duek z Acehu. Tyto tance se vyznačují komplikovanými pohyby rukou za doprovodu tradičních písní, tleskání, louskání prstů a rytmických údajů na tělo a nohy. Tance pomáhají prohlubovat a upevňovat vztahy v kolektivu a posilovat důvěru studentů v sebe i své spolužáky. Učitelé jsou zapojeni do procesu učení společně se studenty tak, aby mohli následně využít této zkušenosti při výuce.

Kromě toho si studenti také vyzkouší jak se nosí široké kalhoty gelembong používané v tanečním divadle Randai, společně vytvoří rytmické kreace a naučí se základy bojového umění pencak silat ze Sumatry.

Workshopy jsou vedeny v angličtině, studenti se také naučí několik slovíček a frází indonésky. Workshopy tak rozvíjejí komunikační schopnosti studentů v cizím jazyce, pomáhají odstraňovat předsudky a rozšiřují zábavnou formou obzory. V případě zájmu je možné zajistit tlumočení do češtiny.

Workshop trvá 45-60 minut, v případě zájmu je možné uspořádat během jednoho dne až čtyři workshopy v řadě. Workshop je určen až pro 130 studentů, počet studentů jednotlivých workshopů však záleží na domluvě a možnostech školy.

Objednávky 

Máte-li zájem dozvědět se více či objednat workshop pro vaši školu nebo domluvit vystoupení skupiny ve vašem městě, kontaktujte mě na emailové adrese sonacermakova@gmail.com nebo telefonním čísle (+420) 722 648 693 (číslo je platné od března 2013).

Suara Indonesia Dance 2

Facebook Twitter Email