Do Indonésie můžete cestovat s několika typy víz, jedním z nich je vízum pro sociálně-kulturní návštěvu, v indonéštině nazývané Visa Kunjungan Sosial-Budaya. Toto vízum se vydává pro účely návštěvy rodiny, přátel, sociální organizace či vzdělávací instituce a opravňuje držitele k pobytu v Indonésii v délce až 180 dnů. O vízum se žádá na zastupitelském úřadě Indonéské republiky a pro jeho obdržení je potřeba předložit:

 • žádost sponzora žadatele, kterým kromě indonéského občana může být také cizinec, jenž je držitelem povolení k pobytu na území Indonésie typu KITAS nebo KITAP
 • fotokopie občanského průkazu nebo pasu sponzora, případně jeho povolení k pobytu na území Indonésie
 • důkaz o dostatečném množství finačních prostředků na pobyt v Indonésii
 • zpáteční letenka
 • pas s platností minimálně 6 měsíců po vypršení předpokládané doby pobytu v Indonésii
 • 1 pasová fotografie
 • vyplněný formulář, který je k vyzvednutí na zastupitelském úřadě, případně se dá stáhnout na webové stránce úřadu

Pokud je sponzorem žadatele manžel či manželka indonéského původu, je k žádosti třeba přiložit také oddací list opatřený razítky příslušného krajského úřadu a legalizačního odboru ministerstva zahraničních věcí a přeložený soudním překladatelem. To tedy v případě, že byl sňatek uzavřen v České republice.

Podmínky jednotlivých zastupitelských úřadů se ale liší, a tak si tyto informace raději nejdříve ověřte na úřadě, kde si budete žádost podávat.

Při splnění všech podmínek a zaplacení administrativního poplatku dostane žadatel oprávnění k pobytu na území Indonésie v délce 60 dnů, které si může každý měsíc prodloužit o třicet dnů, maximálně však smí na území Indonésie pobývat 180 dní.

Před vypršením šedesátidenní lhůty se musí držitel víza dostavit na příslušném imigračním úřadě a odevzdat zde následující dokumenty:

 • žádost a záruku od sponzora opatřenou kolkem v hodnotě 6000 indonéských rupií (Surat Permohonan dan Jaminan Sponsor)
 • fotokopii občanského průkazu (KTP) sponzora
 • vyplněný formulář
 • pas
 • kopie zpáteční letenky

Pokud je sponzorem manžel či manželka indonéského původu, je třeba ještě k žádosti přiložit kopie dokumentů potvrzující legálnost sňatku, tj. oddací list nebo superlegalizovaný oddací list (v případě, že byl  sňatek uzavřen v zahraničí) a tzv. rodinnou kartu (Kartu Keluarga).

Žádost od sponzora i formulář lze zakoupit či zdarma získat na imigračním úřadě – předpisy se v tomto bodě liší úřad od úřadu. Všechny dokumenty je nutné vložit do desek, které jsou také k dostání pouze na imigračním úřadě.

Po několika dnech se žadatel opět dostaví na imigrační úřad, kde mu budou odebrány otisky všech prstů a bude vyfocen. Jiný den provede na úřadě platbu prodloužení víza ve výši 250000 indonéských rupií a následující den nebo po několika dnech si může pas s patřičným razítkem potvrzujícím prodloužení víza o třicet dnů na imigračním úřadě vyzvednout.

Druhé prodloužení probíhá stejným způsobem s tím rozdílem, že už není třeba podrobovat se focení a odběru otisků prstů a ani není třeba znovu přikládat kopii zpáteční letenky. Žadatel ale musí odevzdat 4 pasové fotografie na červeném pozadí (indonéský standard).

Při třetím a čtvrtém prodloužení budete muset udělat trošku větší kolečko po úřadech. Na imigračním úřadě nejdříve odevzdáte všechny příslušné dokumenty. Po pár dnech si na imigračním úřadě vyzvednete zalepenou obálku s dokumenty, které odevzdáte na příslušném Oblastním úřadě (Kantor Wilayah). Za pár dní si zalepenou obálku se zpracovanými dokumenty můžete vyzvednout a předat ji zpátky úředníkovi imigračního úřadu, který vám sdělí termín pro provedení platby a převzetí vyřízené žádosti, tj. pasu s příslušným razítkem.

Imigrační úřad doporučuje, aby žadatel začal vyřizovat žádost o prodloužení víza sedm dní před vypršením jeho platnosti. Proces při třetím a čtvrtém prodloužení je ale časově náročnější, a tak uděláte lépe, když začnete úřady obíhat s větším předstihem. Ani tak ale nemáte záruku, že se vám pas s potřebným razítkem vrátí před vypršením platnosti víza. Prodloužení víza vám navíc nikdo negarantuje, v nejhorším případě se tak může stát, že se o zamítnutí své žádosti dozvíte až po vypršení platnosti víza. Je proto dobré se vždy ujistit, že jste odevzdali všechny vyžadované dokumenty. Pokud by ale došlo k nejhoršímu, tj. zamítnutí vaší žádosti, vyžádejte si  písemné prohlášení o důvodech zamítnutí, které společně se žádostí o přezkoumání vašeho případu odevzdáte na Oblastním úřadě.

Může se vám stát, že během šesti měsíců vašeho pobytu v Indonésii dojde ke změně pravidel a podmínek k prodloužení víza. Buďte proto připraveni, že vyřizování všech náležitostí může být časově a administrativně náročnější než se na první pohled zdá. Pár příkladů z praxe: imigrační úřad zavede pravidlo, že o prodloužení víza může žádat zástupce žadatele (například sponzor) jen, pokud předloží notářsky ověřenou plnou moc; poplatky za formuláře se zruší (změna z toho lepšího soudku); během procesu posledního prodloužení budou úředníci imigračního úřadu od vašeho sponzora vyžadovat další dokument, například potvrzení o bydlišti (v Indonésii si ale takové potvrzení vyžaduje podpisy nejméně čtyř instancí, přičemž je dost nepravděpodobné, že se tyto podpisy podaří získat v jednom jediném dni).

Jak je patrné z výše uvedeného, vyřizování prodloužení víz zabere každý měsíc nejméně jeden týden. Pokud se z nějakého důvodu chcete vyhnout návštěvám na úřadě, můžete si zaplatit služby agenta či agentury.

Všechny výše uvedené informace se zakládají na osobních zkušenostech a jsou pouze orientační – podmínky udělení víza na zastupitelských úřadech a prodloužení víza na imigračních úřadech v Indonésii se mohou úřad od úřadu lišit.

Facebook Twitter Email