dragonflies-of-sungai-wain

Před pár měsíci mě oslovil zpěvák Dan Bárta, abych mu do indonéštiny přeložila úvod ke knize o jeho velké vášni – indonéských vážkách. Z toho, co měla být svým rozsahem nevelká překladatelská práce se ale nakonec zrodila kniha ve třech jazycích: kromě původního českého  textu přeloženého do angličtiny je nyní publikace Vážky Sungai Wainu srozumitelná i obyvatelům té části jihovýchodního Kalimantanu, kde Dan Bárta a Aleš Odolný třicet pět dní identifikovali, fotili a skenovali (metoda, kterou pro tyto účely použili autoři zřejmě jako první na světě) desítky těchto fantasticky barevných tvorů – a samozřejmě také ostatním Indonésanům a lidem ovládajícím indonéštinu. I když vlastně ke třem jazykům ekologického průvodce by se dal připojit ještě jazyk čtvrtý, jazyk vědecký, jak uvádějí ve svém úvodním slově autoři. Vznikla tak kniha, která je nejenom atraktivním pohledem do světa vážek pro laického čtenáře a přehledným průvodcem pro amaterské biology, ale také zároveň velmi užitečnou encyklopedií pro odborníky.  Práce na překladu tak byla skvělou zkušeností, která obohatila nejenom mé nepříliš rozsáhlé znalosti indonéské přírody, ale také  slovní zásobu mou i mého indonéského manžela, který korekturou textu a vyhledáváním informací relevantních k tématu trávil dlouhé noční hodiny.

A tady je malá textová ukázka z knihy, jejíž hlavní obsah tvoří fotografie jednotlivých lokalit výskytu vážek a a obrázky naskenovaných vážek:

„Cílem našich výzkumů v Sungai Wainu bylo zachytit a popsat změny, které se projeví na skladbě druhů vážek v krajině, když dojde k nějakému jejímu narušení. Od drobného k masivnímu, od marginálního k nenapravitelnému, od jednorázového k periodickému. Zjistili jsme, že vážky odrážejí změny v krajině velice věrně a že svou přítomností či nepřítomností přímo odkazují ke stavu, v jakém se pozorovaná příroda momentálně nachází. Že jsou zkrátka dobrými bioindikátory. A to je vlastně i návod, jak vnímat tuto knihu.“

Dan Bárta, Aleš Dolný: Vážky Sungai Wainu. Ekologický terénní průvodce faunou vážek nížinných smíšených dipterokarpových lesů jihovýchodního Kalimantanu, Taita Publishers, Hradec Králové, 2013

Odkaz: Webová stránka nakladatelství Taita Publishers

 

Facebook Twitter Email